Edebiyat Atölyesi (Online)

Edebiyat Atölyesi

Edebiyat duygu, düşünce, olay ve hayalleri estetik bir dil kullanarak ifade etme sanatıdır. Edebiyatın amacı estetik ve güzelliktir. Dil ve üslup ise edebiyatın en temel özelliklerindendir. Türk ve dünya edebiyatında yayımlanan roman, hikaye, şiir, destan gibi metinlere bakıldığında hepsinin ortak amacı estetik bir tat bırakmak ve kişiye farklı bir bakış açısı sunmaktır. Her edebi tür insanın farklı bir özelliğinin oluşmasını sağlar; farklı bakış açısı, olayları birleştirme, kurgulama, hayal dünyasının genişlemesi, etkin dil kullanımı…
Türk ve dünya edebiyatından roman, hikaye ve şiir türünde örnekler okutulacak, incelenecek ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 15 yaş üstü olmak