ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ DENEYİMSEL EĞİTİM SİSTEMİ

Deneyimsel Eğitim Sistemi (DENES) Projesi farklı yaş gruplarının bilim, kültür, sanat ve el becerisi gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla yeni bir eğitim modeli olarak tasarlanmıştır.

DENES PROJESİ İLE AMAÇLARIMIZ

v501

İnce ve kaba motor becerileri geliştirmek

v602

Farklı bakış açıları kazandırmak

v803

Kreatif ürünler tasarlamak ve üretmek

v104

Farklı yetenekleri keşfetmek

v805

Bilgiyi deneyerek, yaparak öğrenmek

v406

Gençleri teknoloji çağına hazırlamak

v207

Problem çözme yeteneği geliştirmek

v308

Yeni meslekler hakkında bilgi sahibi olmak

v709

Grupla çalışma becerisi kazandırmak

v910

Öğrendiği bilgiyi hayat pratiğine aktarmak

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

Eğitim ve öğretim geleceğimizin şekillenmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. Eğitim ve öğretim faaliyetinin öznesi olan öğrenciler okuldan, kurslardan, farklı etkinliklerden aldıkları bilgileri zihin dünyalarında geliştirerek yeniden yorumlarlar. Bu süreci olgunlaştırabilmeleri ve bilgiyi içselleştirebilmeleri için farklı bakış açısına sahip olmaları, kreatif düşünmeleri, eleştirel bakabilmeleri, karşılaştırma yetisine sahip olmaları gerekmektedir.

Çekmeköy Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimlerine, ilgi alanları ve yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız DENES (Deneysel Eğitim Sistemi) projesi ile yeni bir eğitim modelinin gelişmesi hedeflenmektedir. DENES Projesi kapsamında çeşitli yaş grupları için Hobi Kulübü,Deneyimsel Öğrenme Kulübü, Bilim ve Teknoloji Kulübü, Kültür Sanat Kulübü oluşturulmuştur. Böylece öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre tercih ettikleri atölyelerde deneyerek, uygulayarak, yaşayarak öğrenecek ve öğrendiklerini hayat pratiğine aktarabileceklerdir.