Deneyimsel Öğrenme Kulübü

Deneyimsel Öğrenme Kulübünde farklı atölyeler yer alıyor. Atölyeler kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri okul derslerini daha kolay ve kalıcı öğrenmiş olacaktır. En zor dersler bile uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenileceğinden öğrencinin belleğinde kalıcı bir nitelik kazanacaktır.
Deneyimsel Öğrenme Kulübünde şu atölyeler yer alacak:

Matematik Atölyesi

Öğrenciler için her zaman anlaşılması ve öğrenilmesi güç olan matematik, artık çok daha anlaşılır ve kolay olacak. Formüllerin, çözülemeyen problemlerin yerini deneyler alacak ve yeni bir eğitim modeliyle öğrenciler matemetiği zorluk çekmeden öğrenecekler.
Milli eğitim müfredatına paralel hazırlanan programda eğitmenler, teorik matematik anlatımının dışına çıkarak çeşitli deneyler ve pratiklerle öğrencilerinkonuları kavramasını sağlayacak. Böylelikle ilgi ve merak artırılarak matematiğin zor olduğuna dair öğrencide oluşan önyargıların kırılması sağlanacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi,
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi,
Yunus Emre Bilgievi
Ömerli Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 4.5.6. ya da 7. sınıf öğrencisi olmak
- Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Türkçe Atölyeleri bir bütün olarak tercih edilecektir. Deneyimsel Öğrenme Kulübünü tercih eden öğrencinin bu 4 atölyenin tamamına katılımı zorunludur.

Yabancı Dil Atölyesi

Ana dilden farklı olarak yeni bir dil öğrenmek hafızanın güçlenmesini, bakış açısının gelişmesini, üçüncü bir dili daha kolay öğrenmeyi sağlarken kişinin kendine güveninin artmasını, farklı kültürleri daha yakından tanımayı, yeni insanlarla iletişim kurmayıda kolaylaştırmaktadır. Dil öğrenirken oluşan bu değişim birey için yeni kapıların aralanmasına da imkan sağlayacaktır. Yeni iş imkanı, yeni bir okul, farklı dillerdeki eserleri rahatça okuyabilme gibi pek çok avantaj sağlayan yabancı dil eğitimi,deneyimsel öğrenme kulübünde daha eğlenceli daha kolay ve daha pratik bir şekilde öğrenilecektir.
Öğrenciler yıllar boyu okullarda yabancı dil eğitimi almalarına rağmen yeterli düzeyde konuşma, okuma ve yazma seviyesine ulaşamamaktadır. Genellikle teorik bilgilerden öteye geçemeyen dil eğitimi, yabancı dil atölyesinde farklı bir boyut kazanacak. Deneyimsel eğitim sistemine göre verilecek eğitimlerle öğrenci yabancı dili deneyimleyerek öğrenecektir. Böylece edindiği bilgiler daha kalıcı olacak ve yabancı dil öğrenmenin zor olduğuna ilişkin önyargılarda kırılacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi,
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi,
Yunus Emre Bilgievi
Ömerli Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 4.5.6. ya da 7. sınıf öğrencisi olmak
- Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Türkçe Atölyeleri bir bütün olarak tercih edilecektir. Deneyimsel Öğrenme Kulübünü tercih eden öğrencinin bu 4 atölyenin tamamına katılımı zorunludur.

Fen Bilimleri Atölyesi

Fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri hayatın her alanında insanın ihtiyaç duyduğu bilimlerdir. Fen bilimleri hem pratik yaşamda insanın hayatını kolaylaştırır,hem de akademik ve bilimsel alandakigelişmelerinönünü açar. Okullarda sadece teorik yönüyle anlatılan fen bilimleri öğrenci için öğrenilmesi güç bir ders haline gelmektedir. Deneyimsel öğrenme kulübünde öğrenci fen bilimleri daha kolay ve daha kalıcı olacak şekilde öğrenecektir.
Fen bilimleri atölyesinde yeni teknolojileri kullanabilen, bilimsel ve teknolojik kararlar alabilen ve bilimsel mantık örgüsüne göre düşünebilen gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Öğrencilere sunulacak muhtelif deney malzemeleriyle dersin uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi,
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi,
Yunus Emre Bilgievi
Ömerli Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 4.5.6. ya da 7. sınıf öğrencisi olmak
- Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Türkçe Atölyeleri bir bütün olarak tercih edilecektir. Deneyimsel Öğrenme Kulübünü tercih eden öğrencinin bu 4 atölyenin tamamına katılımı zorunludur.

Türkçe Atölyesi

Türkçe atölyesi öğrenciler için uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitmenler eşliğinde milli eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanmış programda öğrencilere kelimenin yapısı, okuma ve yazım teknik ve becerileri gösterilecektir. Öğrenciler atölyede edebiyat eserleri üzerinden incelemelerde bulunacak ve kendileri çeşitli metinler oluşturarak yazma yeteneklerini geliştirecektir.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi,
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi,
Yunus Emre Bilgievi
Ömerli Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 4.5.6. ya da 7. sınıf öğrencisi olmak
- Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Türkçe Atölyeleri bir bütün olarak tercih edilecektir. Deneyimsel Öğrenme Kulübünü tercih eden öğrencinin bu 4 atölyenin tamamına katılımı zorunludur.

Mental Aritmetik Atölyesi

Mental aritmetik çocuklarda zeka gelişimini sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.Mental aritmeti ile öğrenci kağıt kalem kullanmadan, zihinden çok kısa sürede aritmetik işlemleri yapabilecektir.

Mental aritmetik atölyesinde öğrencilere işlemleri daha kısa sürede ve zihinden yapmaları öğretilecektir. Bu eğitimleri alan öğrencilerin beyin aktiviteleri artacak, sayısal ve duygusal zekalarında gelişmeler oluşacaktır. Bu atölye öğrencilerin yaratıcılığının, bellek gücünün, odaklanma ve dikkat yoğunluğunun, dinleme ve anlama becerilerinin ve problem çözme yeteneğinin gelişmesinde yardımcı olacaktır. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek atölye, öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından da fayda sağlayacakır.

Atölye Nerede Olacak:
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- İlkokul 3. ya da 4. sınıfta olmak

Sayısal Yetenek ve işlem Becerileri

Klasik Eğitim Anlayışındaki Bilgi Aktarım Yöntemlerinden Farklı Olarak Bilginin Analizini, Sentezini Ve Bilginin Transfer Edilerek Yeni Problemlerin Çözümü Hedeflenmektedir.
Özellikle Görselliğin Ön Planda Tutulduğu Birbirinden Farklı Özgün Etkinlikler İle Çocuklarda Yeni Ve Farklı Bakış Açıları Kazandırmayı Amaçlanmaktadır. Düşünme Becerileri Etkinliklerinde Bir Yandan Üretken Düşünme Teşvik Edilirken, Diğer Yandan Sistemli Ve Bütünsel Bir Düşünce Geliştirmeye Çalışılmaktadır.

Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 3. 4. 5. 6. ya da 7. sınıf öğrencisi olmak

Sözel Yetenek ve Mantık Yürütme

Klasik Eğitim Anlayışındaki Bilgi Aktarım Yöntemlerinden Farklı Olarak Bilginin Analizini, Sentezini Ve Bilginin Transfer Edilerek Yeni Problemlerin Çözümü Hedeflenmektedir.
Özellikle Görselliğin Ön Planda Tutulduğu Birbirinden Farklı Özgün Etkinlikler İle Çocuklarda Yeni Ve Farklı Bakış Açıları Kazandırmayı Amaçlanmaktadır. Düşünme Becerileri Etkinliklerinde Bir Yandan Üretken Düşünme Teşvik Edilirken, Diğer Yandan Sistemli Ve Bütünsel Bir Düşünce Geliştirmeye Çalışılmaktadır.

Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 3. 4. 5. 6. ya da 7. sınıf öğrencisi olmak