Kültür Sanat Kulübü

Şiir Atölyesi

Şiir bir insanın duygularını en iyi yansıttığı ifade biçimlerindenbiridir. Şiirle sayfalar dolusu cümle ile anlatılabilecek duygu ve düşünceler kısa bir cümle ile anlatılabilir. Dilin en zarif hali olan şiiri yazmak ve okumak düşüncenin olgunlaşmasına ve dilin daha estetik bir boyut kazanmasına katkı sağlar.
Şiir atölyesiyle katılımcıların daha düzgün bir Türkçe’ye sahip olmaları, duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Atölye Nerede Olacak:
Mehmet Akif Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 15 yaş üstü olmak

Edebiyat Atölyesi

Edebiyat duygu, düşünce, olay ve hayalleri estetik bir dil kullanarak ifade etme sanatıdır. Edebiyatın amacı estetik ve güzelliktir. Dil ve üslup ise edebiyatın en temel özelliklerindendir. Türk ve dünya edebiyatında yayımlanan roman, hikaye, şiir, destan gibi metinlere bakıldığında hepsinin ortak amacı estetik bir tat bırakmak ve kişiye farklı bir bakış açısı sunmaktır. Her edebi tür insanın farklı bir özelliğinin oluşmasını sağlar; farklı bakış açısı, olayları birleştirme, kurgulama, hayal dünyasının genişlemesi, etkin dil kullanımı…
Türk ve dünya edebiyatından roman, hikaye ve şiir türünde örnekler okutulacak, incelenecek ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 15 yaş üstü olmak

Sinema Atölyesi

Modern çağın en önemli sanatlarından biri olan sinema, insanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı anlatışının en güzel örneklerinden biridir. 7. sanat olarak bilinen sinema, insanın kendisini ifade etmesine olanak sağlarken, duygu ve düşüncelerini de özgürce yansıtmasının önünü açar. Toplumdan beslenen bu sanat ile kişi, kendini ve benliğini tazeleyerek farklı dünyalara kapı aralar.
Atölyede eğitmenler nezaretinde uygulamalı eğitimler yapılacaktır. Senaryo, yönetmenlik ve oyunculuk gibi branşlarda kursiyerlerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 15 yaş üstü olmak