Kültür Sanat Kulübü

Şiir ve Edebiyat Atölyesi

Şiir bir insanın duygularını en iyi yansıttığı ifade biçimlerindenbiridir. Şiirle sayfalar dolusu cümle ile anlatılabilecek duygu ve düşünceler kısa bir cümle ile anlatılabilir. Dilin en zarif hali olan şiiri yazmak ve okumak düşüncenin olgunlaşmasına ve dilin daha estetik bir boyut kazanmasına katkı sağlar.
Şiir atölyesiyle katılımcıların daha düzgün bir Türkçe’ye sahip olmaları, duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Atölye Nerede Olacak:
Hamidiye Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 7. 8.9.10.11. 12. sınıf öğrencisi ya da 15 yaş üstü olmak

Sosyal Medya Eğitimi

Sosyal medyanın önemi gün geçtikçe büyümektedir. Hatta bir gelir kaynağı olarak da kullanılmaktadır.

Şirketlerin, markaların ya da kişilerin sosyal medya yönetimini yapan profesyonel çalışan kişiler gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu kişiler sosyal medya yöneticisi olarak bilinmektedir.

Sosyal medyada paylaşılması istenen her türlü içerik ve görsellerin planlaması, hazırlanması ve organizasyonu gibi tüm aşamalarının yönetilmesini sağlamak amaçlı eğitimler bu atölyemizde verilecektir.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi
Hamidiye Kültür Merkezi
Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 9.10.11. 12. sınıf öğrencisi olmak ya da 15 yaş üstü olmak

Sinema Atölyesi

Modern çağın en önemli sanatlarından biri olan sinema, insanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı anlatışının en güzel örneklerinden biridir. 7. sanat olarak bilinen sinema, insanın kendisini ifade etmesine olanak sağlarken, duygu ve düşüncelerini de özgürce yansıtmasının önünü açar. Toplumdan beslenen bu sanat ile kişi, kendini ve benliğini tazeleyerek farklı dünyalara kapı aralar.
Atölyede eğitmenler nezaretinde uygulamalı eğitimler yapılacaktır. Senaryo, yönetmenlik ve oyunculuk gibi branşlarda kursiyerlerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Atölye Nerede Olacak:
Turgut Özal Kültür Merkezi

Başvuru Şartları:
- Çekmeköy’de ikamet etmek
- 15 yaş üstü olmak